Tijekom ovog trodnevnog specijalističkog edukacijskog programa, 11.04.2019. cjelodnevnu edukaciju na temu Implementacije PSD2 će održati Alen Beganović. Ključne teme edukacije su:

  • Uvod – PSD2 ključne odredbe
  • Kontekst, ključni igrači i veze među njima
  • Pouzdana autentifikacija i dinamičko povezivanje
  • Analiza rizika transakcija
  • Sigurna komunikacija i API zahtjevi
  • Upravljanje operativnim i sigurnosnim rizikom
  • Kritični incidenti
  • PSD2 API infrastruktura
  • Open Banking

Detalje o Akademiji će te pronaći ovdje.