usklađenost s regulativom

Regulatorni zahtjevi prema poslovnim subjektima su kompleksni, i zadnjih godina, posebno ulaskom RH u EU se dodatno usložnjavaju, te pokrivaju sve aspekte poslovanja s fokusom na informacijske i komunikacijske tehnologije. Uslijed kompleksnosti razumno je pitanje: Kako postići sukladnost u šumi EU regulative u području sigurnosti i osigurati da ispunjavanje regulatornih zahtjeva iz tog segmenta bude temelj za implementaciju visokog stupnja zaštite u organizaciji? Razumijevanjem cjeline regulatornih zahtjeva i stavljanjem zahtjeva u kontekst poslovnog okruženja organizacije postižemo sukladnost uz implementaciju poslovno opravdanih mjera i kontrola.

PSD 2

Opis

 • Edukacija – PSD2 i podredni akti vezani uz sigurnost informacijskog sustava
 • Analiza zahtjeva i snimka stanja informacijskog sustava obzirom na PSD2 i podredne akte (RTS on SCA and CSC, Security and Operational Risk, Major Incidents, Fraud Reporting)
 • Gap analiza uz posebnu pažnju mogućim iznimkama od „strong customer authentification” – „transaction risk analyses”
 • Definiranje sigurnosnih mjera i izrada plana za postizanje sukladnosti
 • Procjena rizika, te smjernice za unaprjeđenje sigurnosti kod razvoja i implementacije API-ja za pristup AISP/PISP
 • Izrada/unaprjeđenje procesa upravljanja incidentima prema PSD2

GDPR

Opis

 • Edukacija o GDPR zahtjevima iz aspekta informacijske sigurnosti
 • Definiranje upravljačkog okvira, uloga i odgovornosti u području zaštite osobnih podataka
 • Identifikacija osobnih podataka u pohrani
 • Analiza tokova osobnih podataka unutar tvrtke i prema trećim stranama
 • Procjena sigurnosnog i operativnog rizika kod zaštite osobnih podataka
 • Gap analiza u odnosu na GDPR zahtjeve
 • Planiranje i definiranje sigurnosnih mjera, te izrada plana za postizanje sukladnosti
 • Provođenje procjene učinka na zaštitu podataka, za obrade podataka visokog rizika

eIDAS

Opis

 • Analiza poslovne primjene kvalificiranog elektroničkog potpisa i kvalificiranih certifikata
 • Priprema dokumentacije i procesa (CP – Certificate Policy, CPS – Certificate Practice Statement, opis sigurnosnog sustava)
 • Definiranje procesa registracije klijenata
 • Sudjelovanje u izgradnji PKI infrastrukture
 • Definiranje zahtjeva na sustav upravljanja certifikatima (fokus na spremanje kvalificiranih certifikata u cloud-u
 • Priprema za Conformity Assessment
 • Pomoć u registraciji za kvalificiranog pružatelja usluga

PCI DSS

Opis

 • Identifikacija obuhvata PCI DSS (fokus na kartične podatke i segmentaciju mreže)
 • Gap analiza postojećeg stanja u odnosu na PCI DSS zahtjeve
 • Planiranje i definiranje sigurnosnih mjera za postizanje sukladnosti
 • Pomoć kod odabira QSA (Qualified Security Assessor) za certifikaciju

Kako usuglastiti poslovanje s regulatornim zahtjevima?

Z

Sama prijetnja ne predstavlja rizik kada nema ranjivosti koja se može iskoristiti.