Business Continuity

Kako možemo uspješno pokazati upravi organizacije, regulatoru i klijentima da smo se u stanju oporaviti od incidenata, kriznih situacija i katastrofa? Tako što imamo planove oporavka na nivou organizacije – uključeni su svi bitni organizacijski dijelovi, a ne samo IT i Security. Redovito testiramo planove i unaprjeđujemo ih. A kad se desi krizna situacija? Onda vidimo stvarnu kvalitetu planova oporavka i spremnost timova, pa učimo i unaprjeđujemo!

Neprekidnost poslovanja

l

Metodologija

 • Business Impact Analysis (prema proizvodima ili procesima)
 • Definiranje kritičnih procesa
 • Mapiranje kritičnih procesa i resursa informacijskog sustava, koji su podrška za te procese
 • Definiranje potrebnih resursa oporavka
 • Izrada planova oporavka
 • Izrada testnih scenarija i plana testiranja

Isporuke

 • Strategija neprekidnosti poslovanja
 • Planovi neprekidnosti poslovanja
 • Plan testiranja

Upravljanje krizama, incidentima i događajima

Opis

 • Upravljanje krizama: klasifikacija događaja, komunikacija, eskalacija, izvještavanje
 • Upravljanje incidentima sukladno regulativi i poslovnom okruženju
 • Priprema akcijskih planova za cyber napade

Isporuke

 • Akcijski planovi za cyber napade
 • Politika upravljanja kriznim situacijama
 • Politika upravljanja incidentima

Najbolja mjera zaštite su kvalitetni  planovi oporavka. Izradit ćemo ih za vas.

Z

Sama prijetnja ne predstavlja rizik kada nema ranjivosti koja se može iskoristiti.