Kvalificirani elektronički potpis je pravno jednako vrijedan kao i vlastoručni. Kako iskoristiti tu činjenicu i ostale usluge povjerenja za digitalnu transformaciju poslovanja?